Home標籤Bún Chá Däc Kim

Bún Chá Däc Kim

越南|河內|炭烤豬肉米線|Bún Chá Däc ...

來到河內就不能錯過炭烤豬肉米線,一開始在網路上google到的是歐巴馬吃的Bún chả Hương Liên,但在地同事力推他心中的第一Bún Chá Däc Kim這家。 Bún Chá Däc Kim創立於1966年,整家店約有...

最新文章